Over de Global Health Hub Nederland

Over de Global Health Hub Nederland

De Global Health Hub Nederland komt voort uit de mondiale gezondheidsstrategie:

“Gezondheid kent geen grenzen. De coronacrisis heeft dit meer dan ooit duidelijk gemaakt. Daarbij is er een groot verschil tussen rijk en arm. Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg. Dit is van invloed op de gezondheid in Nederland. Daarom is het belangrijk dat Nederland zich ook inzet voor de gezondheid in andere landen. In oktober 2022 is de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie in het leven geroepen. Hierin staat dat het kabinet samenwerking bevordert, kennis en ervaring deelt en mensenrechten verdedigt om de gezondheid wereldwijd te verbeteren.”

Voor wie is de Global Health Hub Nederland bedoeld?

Global Health Hub Nederland wil een voorloper zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidzorg. De Hub verenigt daarvoor partijen uit verschillende sectoren die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. De Hub werkt op basis van bestaande samenwerkingen.

Door krachten te bundelen, dragen de partners van de Global Health Hub Nederland samen bij aan:

  1. Het stimuleren van kennisoverdracht en onderlinge partnerschappen;
  2. Het stroomlijnen en coördineren van actie;
  3. Het stimuleren van innovatie;
  4. Internationale en interdepartementale beleidscoherentie;
  5. De voorvechtersrol van verschillende partijen in de Hub.

Wat zijn de hoofdonderwerpen van de Global Health Hub Nederland?

De prioriteiten van de mondiale gezondheidsstrategie vormen de hoofdonderwerpen van de Hub. Per vraagstuk wordt bekeken wat de beste oplossing is. Daarvoor zijn drie Communities of Practice ingericht. Iedere community richt zich op een eigen thema:

Belang van en voor jongeren

Het verbeteren van de gezondheid van jongeren wereldwijd heeft prioriteit voor de Global Health Hub Nederland. Daarom zet de Hub actief in op jongerenparticipatie.

De Global Health Hub Nederland wil jongeren expliciet de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben in de verschillende fases van beleid (ontwerp, implementatie en evaluatie), strategieën en programma’s die impact hebben op hun leefwereld. Daarom is het jongerenadviesorgaan opgericht. Het orgaan bestaat uit internationale jongeren met expertise op diverse gezondheidsthema’s die het partnernetwerk adviseren.