Community of Practice: het versterken van gezondheidssystemen

Doel: internationale coördinatie en multilaterale samenwerking (samenwerking tussen verschillende partijen) en het verbeteren van de toegang tot primaire gezondheidszorg en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR).

Deze groep van experts focust op het versterken van de wereldwijde gezondheidsstructuur en de nationale gezondheidssystemen. Hiervoor worden speciale samenwerkingsverbanden aangegaan om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.