Home

De Global Health Hub Nederland is een netwerk van partners die samenwerken aan mondiale gezondheid. Het netwerk is opgericht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De partners zijn kennisinstituten en -platforms, academici, ngo’s, topsectoren, vernieuwers en denktanks. De partners van de Global Health Hub Nederland werken samen aan:

  1. het versterken gezondheidssystemen;
  2. pandemische paraatheid, en;
  3. klimaat en gezondheid.

Deze website biedt informatie over gezamenlijke doelen en inspanningen van de partners van de Global Health Hub Nederland.

Komende activiteiten

FAO/WHO Coordinating Committee for Europe

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Rome/Virtually

77th World Health Assembly

Among other things:  The Climate & Health Resolution

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Geneva

G20 Health WG

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Brazilië

Communities of Practice

Hoofdonderwerpen

Nieuws

Meer nieuws