Home

De Global Health Hub Nederland is een netwerk van partners die samenwerken aan mondiale gezondheid. Het netwerk is opgericht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De partners zijn kennisinstituten en -platforms, academici, ngo’s, topsectoren, vernieuwers en denktanks. De partners van de Global Health Hub Nederland werken samen aan:

  1. het versterken gezondheidssystemen;
  2. pandemische paraatheid, en;
  3. klimaat en gezondheid.

Deze website biedt informatie over gezamenlijke doelen en inspanningen van de partners van de Global Health Hub Nederland.

Komende activiteiten

8th Meeting of Intergovernmental Negotiating Body (INB) of the International Pandemic Treaty

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Geneva

7th Global Public Health Conference

Theme: “Empowering Communities: Uniting for Global Health Equity”

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Bangkok

G20 Health WG

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Virtually

Communities of Practice

Hoofdonderwerpen

Nieuws

Meer nieuws