Communities of Practice

De rol van Communities of Practice

De partners van de Global Health Hub Nederland werken ieder vanuit hun eigen rol en expertise samen binnen een of meerdere Communities of Practice. Een Community of Practice is een groep waarin partners samenwerken op een thematisch onderwerp. In de community wordt innovatie en kennisuitwisseling gestimuleerd. Door krachten te bundelen wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de mondiale gezondheidsstrategie.

Drie Communities of Practice

Iedere community richt zich op een eigen thema:

Het versterken van mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen

Doel: internationale co├Ârdinatie en multilaterale samenwerking (samenwerking tussen verschillende partijen) en het verbeteren van de toegang tot primaire gezondheidszorg en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR).

Het verbeteren van internationale pandemische paraatheid en minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen

Doel: wereldwijde toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten, en het versterken van de internationale inzet op antibiotica resistentie (AMR) en zo├Ânose. Dat zijn ziektes die van dier op mens overgedragen kunnen worden.

Het adresseren van de impact van klimaatverandering op volksgezondheid

Doel: het wereldwijd duurzaam maken van gezondheidszorg en ervoor zorgen dat deze bestand is tegen klimaatverandering, samen met internationale inspanningen op het gebied van klimaat, water en voedsel.

Activiteiten binnen een Community of Practice

Partners bepalen zelf hoe zij hun Community of Practice inrichten. Daarvoor onderzoeken zij wat de meerwaarde van de Community of Practice is voor het thema. Activiteiten van een Community of Practice zijn bijvoorbeeld:

  • analyseren van kennisbehoeften;
  • opstellen van een kennisagenda;
  • organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten;
  • delen van best practices;
  • adviseren van de overheid;
  • verbinden met andere Global Health Hubs.