Ruim twintig partijen tekenen voor verbetering mondiale gezondheidszorg met de lancering van Global Health Hub Nederland

Op 28 september 2023 is de Global Health Hub Nederland gelanceerd met de ondertekening van het Global Health Pact. Onder toeziend oog van meer dan honderd genodigden zetten ruim twintig partners samen met Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, hun handtekening. Doel van het pact is om de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren. "We voelen allemaal de urgentie om te werken aan een wereldwijd robuuster en eerlijker ecosysteem voor de volksgezondheid", aldus Minister Kuipers. “Samenwerking zoeken is daarbij cruciaal."

In de bomvolle Glazen zaal in Den Haag, grenzend aan het Malieveld zijn diverse kennisinstellingen, ngo's, publieke en private partners aanwezig om de krachten te bundelen. Dagvoorzitters Kimberly Nagesser en Sie Meng Lee zijn studenten geneeskunde en lid van de International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA). Zij benadrukken in hun welkomstwoord de ambitie: "De Global Health Hub Nederland moet resulteren in het versnellen van verandering in de mondiale gezondheidszorg." 

Sfeerfoto tijdens de lancering van de Global Health Hub in de Glazen zaal in Den Haag.

De samenwerking zal geografische en sectorale grenzen overstijgen. “De Hub is niet enkel een symbiose tussen landen, maar legt vooral een sterke nadruk op de samenwerking tussen overheidsdepartementen én verschillende sectoren”, zegt Minister Kuipers in zijn openingstoespraak. “Met deze Hub wil Nederland een voorloper zijn in de organisatie van mondiale gezondheidzorg. Ik ben trots dat al deze partijen zich samen willen inzetten voor het welzijn van mensen en patiënten in ons eigen land én wereldwijd.”

Minister Ernst Kuipers spreekt

Samenwerken aan de mondiale gezondheidsstrategie

In zijn speech benadrukt de minister ook de toenemende invloed van klimaatverandering: “Veranderingen in het klimaat zorgen voor steeds grotere uitdagingen. Extreme weersomstandigheden bedreigen talrijke levens en de toegang tot gezondheidszorg wordt ontwricht. Bovendien zijn de middelen niet eerlijk verdeeld. Maar ook ziektes die we vroeger als exotisch beschouwden, zoals malaria, kunnen door klimaatverandering tegen 2040 endemisch zijn in Europa. Om deze samenhangende uitdagingen aan te pakken, hebben we de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie ontwikkeld. Het is een gedurfde en ambitieuze aanpak. Dat moet ook wel, want in de wereld van vandaag is geïsoleerd werken geen optie meer.”

Vraaggestuurde acties

In Duitsland is de Global Health Hub Germany sinds 2019 van start. Dr. Christoph Benn van de Duitse Hub benadrukt in zijn speech dat de acties die voortkomen uit Global Health Hub Nederland vraaggestuurd moeten zijn en gebaseerd op de behoeften van de beoogde doelgroepen. “De Hubs moeten een reflectie zijn van wat er speelt bij de leden in de communities of practice zodat ze kunnen worden vertaald naar praktijkgerichte acties.” 

Gelijkheid en gemeenschappelijkheid

Pascalle Grotenhuis, directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verwijst in haar toespraak naar de internationale urgentie: "De Hub helpt de kloof tussen traditionele donoren en ontvangers op het gebied van gezondheidszorg wereldwijd te overbruggen. Dit leidt tot nieuwe partnerschappen in de gezondheidszorg, gebaseerd op gelijkheid en gemeenschappelijkheid. Samenwerking tussen sectoren én over grenzen heen is noodzakelijk om de meest dringende behoeften te identificeren. We moeten de krachten bundelen met zuidelijke partners via een vraaggestuurde aanpak.” 

Inzet op globale partnerships 

Een intensieve samenwerking met initiatieven buiten Europa is noodzakelijk stelt Dr. Githinji Gitahi, Group CEO van AMREF Health Africa. Vanuit een internationale ambitie richt de Hub zijn strategie ook op een positieve impact voor het mondiale zuiden. “Dat bereiken we alleen wanneer de nadruk ligt op respect voor lokale initiatieven in mondiale partnerships.”

Een vrouw zet haar handtekening op een bord met handtekeningen voor het Global Health Pact.

Oneerlijke verdeling

Toegang tot gezondheidszorg is vandaag nog steeds oneerlijk verdeeld. Doctor Ola Brown van The Health Policy Commission of Nigerian Economic Summit Group, verwijst in haar speech naar ‘Africa's wicked health problems’. "Een miljard dollar is het jaarlijkse budget van het ziekenhuis van Nottingham. Dit is gelijk aan het gehele jaarlijkse budget voor nationale gezondheid in Nigeria. Initiatieven zoals Global Health Hub Nederland zijn cruciaal om deze ongelijkheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het organiseren van impactvolle investeringen in de lokale gezondheidszorg.”  

Inbreng van jongeren cruciaal voor succes

Het verbeteren van de gezondheid van jongeren wereldwijd heeft prioriteit voor de Global Health Hub Nederland. Daarom zet de Hub actief in op jongerenparticipatie. “Het is belangrijk dat wij als jongeren inspraak hebben in de ontwikkelingen die impact hebben op onze leefwereld. Als jonge experts wereldwijd adviseren we het partnernetwerk”, stelt dagvoorzitter Kimberley Nagasser. We kijken ernaar uit om vanuit het jongerenperspectief actief mee te werken aan acties gericht op de verbetering van mondiale gezondheid, voor de wereld van vandaag én morgen", voegt mede-dagvoorzitter Sie Meng Lee toe. 
 

Een man schrijft op een bord onder Actions.

Drie communities of practice

Tijdens de bijeenkomst worden ook de drie communities of practice geïntroduceerd. De communities ontmoeten elkaar in aparte zaaltjes voor verdere kennismaking en het bespreken van de eerste fundamenten voor gezamenlijke acties. Zij zullen de mondiale gezondheidsstrategie handen en voeten gaan geven, ieder vanuit een eigen prioriteit: mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen, pandemische paraatheid en de impact van klimaatverandering op volksgezondheid en vice versa. CEO Ed Monchen van Iplussolutions, lid van de community of practice voor pandemische paraatheid, licht het belang van de gemeenschappen toe: “Via de communities of practice kom je in contact met partijen die je niet meteen spreekt. Samen kunnen we onze krachten bundelen en gericht werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld de verdeling van medicijnen”, Ruth van Asperen, manager Global Partnerships bij Philips: "Door samen te werken hebben we de kans om de gezondheidszorg te transformeren, zodat deze duurzamer en toegankelijker wordt voor iedereen."

Global Health Hub Nederland: een plek om te netwerken maar ook om te werken

Tijdens de slotsessie worden de eerste actiepunten vanuit de communities toegelicht. De ideeën zoals het verkrijgen van inzicht in de financiering van gezondheidzorg tot het wereldwijd delen van data met zorgverleners maakt de kracht van de Global Health Hub Nederland meteen duidelijk. “Door het samenbrengen van partijen die normaal niet samenwerken, ontstaat innovatie en impact”, zegt Andrea Connell, plaatsvervangend directeur Internationale Zaken en manager Global Affairs bij het Ministerie van Volksgezondheid.

"Global Health Hub Nederland draait om netwerken en vooral om samenwerken. We moeten de Hub beschouwen als een werkwoord", stelt Marjolijn Sonnema, directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid in haar slotspeech. Met de lancering is een mooie basis gelegd voor eerste gerichte acties waarmee de partners samen aan de slag gaan om de mondiale gezondheid van vandaag en morgen te verbeteren.