Jongeren aan het roer: het Youth Delegate Programma en de Global Health Hub

Jongeren zijn de toekomstige zorgprofessionals en beleidsmakers. Hun betrokkenheid is essentieel om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen van morgen. Binnen het Youth Delegate Programma (YDP) krijgen jongeren de kans om actief deel te nemen aan beleidsvorming en -implementatie. Sie Meng Lee, één van de twee coördinatoren van het YDP, wijdt uit over de twee belangrijke thema’s dit jaar: klimaat en gezondheid en mentale gezondheid.

International Federation of Medical Students’ Associations

De International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) is een internationaal netwerk van medische studenten dat in meer dan 130 landen actief is. Wereldwijd telt het anderhalf miljoen studenten, waarvan duizend onder de Nederlandse tak vallen: IFMSA-NL. Om toekomstige gezondheidsprofessionals voor te bereiden op een toekomst met internationale gezondheidsuitdagingen, werd zeven jaar geleden het Youth Delegate Programma opgericht: een samenwerking tussen IFMSA-NL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

Het YDP richt zich op het vergroten van de kennis van toekomstig zorgprofessionals over, en het betrekken van jongeren bij gezondheidsbeleid. Sie Meng Lee: “Binnen de opleiding geneeskunde viel mij op dat er relatief weinig terugkomt over publieke gezondheid en de rol van gezondheidsbeleid. Maar beleidsafspraken, en thema’s zoals internationale gezondheidszorg bepalen wel voor een groot deel hoe de toekomst eruit gaat zien voor artsen, verpleegkundigen of andere gezondheidsprofessionals. Denk aan de verspreiding van tropische ziektes of toenemende droogte door klimaatveranderingen. Wij zijn straks degenen die slachtoffers van deze gevolgen moeten kunnen behandelen en moeten dus ook meepraten over hoe onze zorgsystemen hierop voorbereid kunnen zijn.”

Laat je stem horen

Jaarlijks selecteert het YDP een student als Youth Delegate naar de WHA. Lee: “Na een open aanmelding wordt er een student gekozen die een jaar lang de Nederlandse Youth Delegate zal zijn. Vanuit deze rol mag hij of zij naar de World Health Assembly om de stem van de jongeren te laten horen. De student mag een statement uitbrengen tijdens de plenaire zitting. Dat doet de student aan de hand van een aantal vooraf opgestelde prioriteiten die belangrijk zijn voor toekomstige zorgprofessionals. Dit jaar focussen we ons op klimaat en gezondheid en op mentale gezondheid. Via de Youth Delegate, proberen we de dialoog tussen verschillende generaties te stimuleren.”

Klimaat en gezondheid is een onderwerp dat breed gedragen wordt, ook onder jongeren, legt Lee uit. “De jongere generatie is zich heel bewust van de gevolgen van het veranderende klimaat op onze toekomst. Jongeren gaan de straat op en spreken zich uit, zoals met de schoolstakingen voor het klimaat, maar leiden ook vele lokale initiatieven om bijvoorbeeld bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. Het tweede thema – mentale gezondheid – is ook heel actueel. Tijdens COVID-19 werd duidelijk hoe groot de impact was op de belevingswereld van jongeren. De mentale gevolgen van de pandemie werken nog steeds door, en de wachtlijsten bij de GGZ zijn ellenlang. Jongeren ervaren vaak hoge druk en onzekerheden over de toekomst. Wij benadrukken het belang van mentale gezondheid in beleidsdiscussies, en streven naar betere ondersteuning en preventieve maatregelen binnen de gezondheidszorg. Hier willen we meer aandacht aan besteden.”

Lara

Global Health Hub

De Global Health Hub heeft als netwerk van partners die samenwerken aan mondiale gezondheid vanzelfsprekend veel gemeen met de internationale studentenorganisatie. Daarom fungeert IFMSA-NL als volwaardig partner van de Hub. Lee: “Vanaf het begin af aan zijn we echt betrokken geweest en meegenomen in besluitvormingen. We voelen ons serieus genomen als partner. Daarbij zijn wij co-leaders van CoP3. Ons voordeel? We hebben vorm van fris optimisme. Doordat wij nog buiten de vaste protocollen en regels staan, kunnen we zaken anders benaderen. Zo van: “Laten we het maar gewoon doen”.

Gewoon maar doen

Lee: “Drempels voor jongerenbetrokkenheid zijn er. Altijd. Tel daarbij op dat we bij de Hub te maken hebben met ingewikkelde internationale verdragen, tientallen partijen, culturen en rechtssystemen, waar wij niet altijd even veel kennis van hebben als de meer ervarener partners in de Hub. Maar klimaatverandering en de gezondheidszorg, daar hebben we allemaal mee te maken. Via de Hub kunnen wij kennismaken met partnerorganisaties in het buitenland. Samen kunnen we onze expertise delen en ervaringen ophalen. Ik denk dat we veel kunnen leren van onze partners in het buitenland. Op sommige gebieden zijn andere landen simpelweg verder. Het Nederlandse gezondheidssysteem gebruikt veel energie en grondstoffen. Wij moeten dus goed kijken naar zaken als: hoe kunnen we minder energie en plastic verbruiken? Hoe scheiden wij ons afval op een duurzame manier in ziekenhuizen? Maar als je geen vaste elektriciteitsverbindingen hebt, zoals in sommige rurale gebieden in Afrika, dan is dat minder relevant. Maar zij kunnen ons wel van alles leren over de gevolgen van wekenlange droogtes op de gezondheidszorg. Wij gaan daar ook steeds vaker mee te maken krijgen. Hoe voorzien we onze patiënten dan van voldoende drinkwater? De Hub faciliteert de uitwisseling van dit soort kennis en ervaringen.”

Nieuwe programma’s

De GHH en het YDP zijn nog volop in ontwikkeling, maar het enthousiasme en de wil zijn er. De komende jaren zullen cruciaal zijn om te zien hoe deze initiatieven zich verder ontwikkelen. Lee: “Een concreet voorbeeld van jongeren die niet langer af willen wachten, is onze advocacygroep Act4Health, die zich richt op meer aandacht voor planetaire gezondheid in de samenleving en in de zorgsector zelf. Zo dragen zij inmiddels op vijf van de acht medische universiteiten in Nederland bij aan initiatieven om planetaire gezondheid op te nemen in het medisch curriculum. Verder organiseren we jaarlijks masterclasses over Global Health en diplomatie. Daarbij werken we natuurlijk continu samen met de Hub en haar partners. Zo werken we samen op een tastbare manier aan de mondiale gezondheid.” 

Achtergrondinformatie

De International Federation of Medical Students’ Associations – the Netherlands (IFMSA-NL) brengt medisch studenten en toekomstige gezondheidsprofessionals samen voor mondiale gezondheidsinitiatieven. Hun missie is het verenigen van medisch georiënteerde studenten voor mondiale gezondheid en hen de benodigde waarden, kennis en vaardigheden te bieden om bij te dragen aan de gezondheidssector en de samenleving, zowel nu als in de toekomst.