18 april: speeddaten tussen Communities of Practice

Sinds het succesvolle openingsevenement van de Nederlandse Global Health Hub in oktober 2023 hebben de Communities of Practice (CoP’s) en hun leden elkaar steeds beter leren kennen. Om verbindingen, kennis en dynamiek te stimuleren, kwamen de co-leads van de CoP’s op 18 april bijeen in Utrecht. Tijdens de intieme co-lead meeting werden prioriteiten besproken en werden nieuwe plannen gepresenteerd.

Publiek bij een presentatie.

Sinds het succesvolle openingsevenement van de Nederlandse Global Health Hub in oktober 2023 hebben de Communities of Practice (CoP’s) en hun leden elkaar steeds beter leren kennen. Om verbindingen, kennis en dynamiek te stimuleren, kwamen de co-leads van de CoP’s op 18 april bijeen in Utrecht. Tijdens de intieme co-lead meeting werden prioriteiten besproken en werden nieuwe plannen gepresenteerd.

De ochtend begon met een warm welkom door Johanneke de Hoogh. Hierna modereerde Daniël Brouwer van Impact Stewards de presentaties van de co-leads van drie CoP’s over de huidige stand van zaken. Allereerst gaf Laura van Mil, werkzaam bij Philips in het Access to Care-team, namens CoP1 een presentatie over het versterken van de mondiale gezondheidsarchitectuur in nationale gezondheidszorgsystemen. Ze benadrukte de noodzaak van een veelzijdige aanpak om de efficiëntie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg te verbeteren, normen voor digitale gezondheidszorg te ontwikkelen, innovatieve zorgmogelijkheden te ontdekken en de agenda van internationale gezondheidsorganisaties te beïnvloeden. Het doel is om een ​​gemeenschap te creëren die kennis en inzichten delen, strategische begeleiding bieden aan ministeries en interventies zoals rondetafelgesprekken en daarbij ook beleidsbriefings organiseren. Dit leidt hopelijk tot nieuwe beleidsontwikkelingen en verbeterde gezondheidszorgsystemen, waarbij de volgende stappen het vormen van de groep en het coördineren van de gemeenschap zijn om deze doelen te bereiken.

Ten tweede sprak Jaume Vidal van Health Action International namens CoP2 over de noodzaak van samenwerking tussen verschillende soorten organisaties, zoals product gebaseerde organisaties, ziekte gerelateerde organisaties, vakgerichte organisaties zoals Health Actions International, academici en onderzoekers. Ook de follow-up van de uitkomsten van het World Local Production Forum werd genoemd als relevant onderwerp voor CoP2. Tenslotte werd benadrukt dat samenwerking niet alleen moet voortkomen uit externe ideeën, maar ook van de betrokken partners, vooral die uit de Mondiale Zuiden. Dit onderstreept het belang van inclusiviteit en het luisteren naar de behoeften en suggesties van alle betrokken partijen.

Mensen staan rond een flipboard.

Ten slotte verschafte CoP3 inzicht in hun voortgang. Dr. Joyce Brown van het UMCU en het Kenniscentrum Global Health, en Sie-meng Lee van de Internationale Federatie van Medische Studenten benadrukten het belang van het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorgsector en tegelijkertijd het handhaven van de zorgstandaard. Deze uitdaging vereist een nauwe samenwerking tussen professionals in de gezondheidszorg, beleidsmakers en klimaatexperts om innovatieve oplossingen te bedenken die zowel duurzaam als effectief zijn. Een ander belangrijk aspect dat werd besproken, was het creëren van veerkrachtige gezondheidszorgsystemen die bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door te investeren in infrastructuur en capaciteit op te bouwen kunnen gemeenschappen zich beter voorbereiden op extreme weersomstandigheden en andere klimaat gerelateerde bedreigingen. Bovendien concentreerden de discussies zich op klimaatrechtvaardigheid, wat de onevenredige impact van klimaatverandering op kwetsbare gemeenschappen onderstreepte. Het is absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat deze gemeenschappen de nodige steun en middelen krijgen om zich effectief aan te passen en te herstellen

Na een nodige cafeïnepauze namen Dorine Thomissen en Nicole Moran van ShareNet het woord en deelden hun waardevolle inzichten over de 25 jaar ervaring van ShareNet op het gebied van communitymanagement. ShareNet werkt met ruim 39 CoP’s in 25 landen en is expert in de do’s en don’ts. Succesfactoren van een CoP zijn commitment, structuur, een gemeenschappelijk doel en een gedeelde missie. Bovendien heeft ShareNet enkele veelvoorkomende kwesties binnen CoP's aangepakt en hoe deze kunnen worden aangepakt, zoals het belang van een toegewijde voorzitter en de organisatie van persoonlijke bijeenkomsten om het eigenaarschap te vergroten.

Om onze kennis en producten verder te brengen is communicatie cruciaal. Voxx, de communicatiepartner van het ministerie, kan ons hierbij helpen en heeft zichzelf kort voorgesteld. Voxx stelde voor om een ​​‘Smoelenboek’ op de website te plaatsen, waardoor partners gemakkelijk toegang kunnen krijgen via de Hub en contacten kunnen identificeren voor specifieke expertise binnen de verschillende CoP’s. Om dit proces te stroomlijnen, is er een formulier verspreid om relevante informatie te verzamelen, waardoor in de toekomst communicatie tussen partners wordt gestimuleerd. De dag werd afgesloten met een slotwoord van Andrea Connell, waarin werd teruggekeken op een succesvolle en positieve dag vol energie.

Samenvattend heeft de recente bijeenkomst in Utrecht de voortdurende inzet van de CoP's voor het verbeteren van de mondiale gezondheidszorg aangetoond. Wij kijken uit naar de volgende bijeenkomsten van de CoPs deze maand en de komende maanden!