Verslag Debat

Op 4 april vond de commissievergadering over de Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie plaats. Aanwezig waren Minister Dijkstra van Medische Zorg en Minister Van Leeuwen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Vanuit de BHOS-commissie waren de volgende Kamerleden aanwezig: Derk Boswijk (CDA), Danielle Hirsch (GL-PvdA), Isa Kahraman (NSC), Dennis Ram (PVV), Sarah Dobbe (SP), Pepijn van Houwelingen (FVD), en Roelien Kamminga (VVD). Joris Thijssen (GL-PvdA) leidde het debat.

Dobbe opende het debat met de nadruk op steun voor vrouwen, met name op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Ze wees op de mondiale risico's van mogelijke nieuwe pandemieën en de noodzaak van paraatheid voor pandemieën. De Kamerleden noemden ook de noodzaak om de macht van farmaceutische bedrijven in toom te houden, zodat zij niet kunnen bepalen wie toegang heeft tot vaccinaties en tegen welke prijs.

Ram van de PVV betoogde dat de focus op vrouwen als slachtoffers van de pandemie eenzijdig is. Hij benadrukte de gelijke behandeling van alle groepen, inclusief mannen, ouderen en kinderen. Dobbe onderbrak hem en wees op de ongelijke toegang tot zorg voor vrouwen, waarop Ram de problemen erkende maar ook pleitte voor een gelijke aanpak van mannen, vrouwen, ouderen en kinderen. Kamminga benadrukte dat hoewel vrouwen inderdaad slechte toegang hebben tot gezondheidszorg, de strategie ook breder moet kijken naar andere groepen en de mondiale context, gezien de impact van de pandemie buiten Nederland.

Boswijk onderbrak Ram en benadrukte het belang van internationale samenwerking om pandemieën bij de bron aan te pakken, wat uiteindelijk ook in het belang is van Nederland. Ram stelde dat de verantwoordelijkheid niet bij Nederland ligt om de hele wereld te redden. Het debat verschoof vervolgens naar het verband tussen klimaatverandering en gezondheid, waar zowel Ram als van Houwelingen kritisch waren over dit verband. Dit werd weerlegd door verschillende Kamerleden door te wijzen op statistieken die aantonen dat klimaatverandering wel degelijk effect heeft op gezondheidskwesties zoals bosbranden.

Na alle vragen van de Kamerleden kregen de ministers de gelegenheid om te reageren. Ze legden uit dat klimaatverandering wel degelijk een prioriteit is en gaven ook aan dat er op verschillende manieren wordt samengewerkt met partijen binnen Nederland, onder andere via de Global Health Hub. De Minister van BHOS beloofde terug te komen op de link tussen klimaatverandering en BHOS-onderwerpen. De ministers benadrukten ook, onder andere, het belang van samenwerking op internationaal niveau. Ze riepen alle instellingen op om samen te werken aan mondiale gezondheid. We zijn misschien een klein land, maar we kunnen veel bereiken!

Je kan het debat terugkijken (het is in het Nederlands): 
Mondiale gezondheidsstrategie | Debat Direct (tweedekamer.nl)