Nederlandse Life Science & Health Innovatie: Een Drijvende Kracht voor Mondiale Gezondheid

Nederland moet zich blijven inzetten voor het mondiaal verspreiden van kennis en skills voor zelfvoorzienende gezondheidszorg, benadrukt minister Pia Dijkstra (Medische Zorg). Met haar collega-minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezocht ze op 7 maart de Biotech Training Facility in Leiden met een aantal partners van de Global Health Hub.

Onderwerp: Nederlandse life science & health innovatie en het belang van mondiale uitwisseling van (Nederlandse) expertise.

Triple helix

In het welkomstwoord verwees Ronald Kompier van Biotech Training Facility direct naar het belang van dialoog bij de ontwikkeling van oplossingen voor mondiale gezondheid. "De Triple Helix op de campus is het levende bewijs dat de dynamiek tussen overheid, het bedrijfsleven en onderzoek een echte katalysator voor innovatie betekent." Hij verwees onder andere naar de hands-on training van Biotech Training Facility Leiden waar mensen uit binnen-en buitenland leren hoe ze een vaccin van A tot Z kunnen ontwikkelen. Minister Dijkstra toonde zich onder de indruk van het trainingsprogramma en benadrukte dat “Nederland zich moet blijven inzetten op het globaal verspreiden van kennis en skills voor een zelfvoorzienende gezondheidszorg.”

Belang globale aanpak gezondheidsoplossingen

Na een informatieve rondleiding door het trainingscentrum schoven de partners aan tafel voor een dialoogsessie. Namens AMREF sprak dr. Githinji Gitah, group CEO AMREf Health Africa en verwees hij naar de noodzaak om verder te kijken dan bilaterale samenwerkingen maar in te zetten op een globale aanpak. “In het globale zuiden beschikken overheden over onvoldoende middelen voor medische zorg. Daarom is het belangrijk om als partners te kijken hoe we gezondheidsoplossingen kunnen ontwikkelen en verdelen op een mondiaal niveau."

Innovatie voor mondiale gezondheid

Hoe zo'n samenwerking eruitziet in praktijk werd gedemonstreerd door Delft Imaging, producent van medische toepassingen zoals een detectieapparaat voor tuberculose. “Onze oplossingen zijn goedkoop en eenvoudig te gebruiken zonder al te veel training waardoor aandoeningen zoals tuberculose of complicaties tijdens een zwangerschap sneller kunnen worden opgespoord. Hierdoor kan er gericht worden gehandeld om erger te voorkomen”, lichtte CEO Guido Geerts toe. “Door in te zetten op eenvoudig te hanteren oplossingen, kunnen we de kloof tussen vraag en capaciteit overbruggen in het globale zuiden en in Nederland.”
Een uitgangspunt waarin Ardi Voets (The International AIDS Vaccine Initiative, een van de Product Development Partnerships ondersteund vanuit het PDP IV Fonds) zich zeker kon vinden. Al toonde ze zich ook kritisch: “Om echt impact te kunnen maken moeten we vanaf de ontwikkelingsfase van deze innovaties kritisch blijven kijken naar mogelijke belemmeringen in de toegang tot deze producten zoals armoede en ongelijkheid. Een goede samenwerking tussen Noord en Zuid bij de totstandkoming van innovaties is dan ook cruciaal met bijbehorende onderzoekstraining en capaciteitsopbouw.”

Coördinatie partners

Ook gingen de gesprekspartners in op de uitdagingen van Nederland in de globale gezondheidszorg. “We hebben een sterke positie in de wetenschap. Maar, om mondiaal het verschil te kunnen maken moeten we kritisch blijven voor onszelf", stelt Meta Roestenberg, hoogleraar Vaccinontwikkeling aan het LUMC. “De coördinatie en samenwerking van alle medische instanties en gezondheidspartners in Nederland moet beter, zodat we echt impact kunnen maken op grote schaal.” Professionalisme Nederland

De aanwezigen waren het erover eens dat een sterke mondiale gezondheidszorg alleen kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen partners uit diverse sectoren. Minister Van Leeuwen sprak daarom zijn waardering uit voor het werk van de Global Health Hub: "Het is indrukwekkend om te zien hoe deze partijen met hun kennis en expertise een gezamenlijke inspanning leveren. Vóór een sterke mondiale gezondheid vanuit Nederland, én steeds in verbinding met de wereld.”