“We moeten onze kennis en kracht bundelen": in gesprek over internationale pandemische paraatheid en grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen

Eind september vond de lanceringsbijeenkomst van de Global Health Hub Nederland plaats. Iedere community of practice nam tijdens dit moment de tijd om kennis te maken met elkaar. Zo ook de community die zich inzet voor een betere pandemische paraatheid en de minimalisering van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Een divers palet aan organisaties ging in gesprek.

Verbeterde toegang tot essentiële gezondheidsproducten wereldwijd

Met toekomstige grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen en het recht op gezondheid voor iedereen als speerpunten, brainstormde de community of practice voor het eerst over oplossingsrichtingen. De samenwerking moet zich onder meer gaan vertalen in gelijke en betaalbare toegang tot essentiële gezondheidsproducten wereldwijd. Tijdens de introductie bespraken de partners onder meer hoe ze samen de distributie van medicijnen en regionale productie kunnen verbeteren.

Succesvolle samenwerking is interdisciplinair

Carla Vos van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen pleit voor mondiale samenwerking: “Gezondheidsvragen houden geen halt bij landsgrenzen, dat zagen we bij COVID. Om gezondheid wereldwijd te versterken, moeten we onze kennis en kracht bundelen. Alleen zo kunnen we wereldwijde uitdagingen, zoals antibioticaresistentie en toekomstige pandemieën, het hoofd bieden. Daarom doen wij mee met de Global Health Hub Nederland.”

Dynamiek tussen lokaal, regionaal en globaal

Daarnaast werkt deze community of practice aan de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR) en een beter zoönosenbeleid. “Ook hierbij moeten we samen denken aan de dynamiek tussen lokaal, regionaal en globaal”, zegt Ana Maria de Roda Husman van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “De Global Health Hub stelt ons in staat om lokale en regionale opbouw van capaciteiten te versnellen op het gebied van eerstelijnszorg, klimaatverandering en gezondheid, paraatheid voor pandemieën, antimicrobiële resistentie, toezicht op afvalwater en waterkwaliteit over de hele wereld."

“Gezondheidsvragen houden geen halt bij landsgrenzen. Om gezondheid wereldwijd te versterken, moeten we onze kennis en kracht bundelen. Alleen zo kunnen we grote wereldwijde uitdagingen, zoals antibiotica resistentie, het hoofd bieden”.
Carla Vos, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen