“Alleen in samenspel komen we vooruit”: community of practice brainstormt voor het eerst over sterkere mondiale gezondheidsarchitectuur

Op 28 september vond de eerste werksessie plaats van de community of practice die als doel heeft de mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen te versterken. Tijdens de sessie werd het fundament gelegd voor verdere acties. Zo zijn onder andere de mogelijkheden tot gerichte datauitwisseling en toegang tot kennis voor gezondheidsprofessionals besproken. Ook is voorzichtig een eerste opzet voor duurzame investeringen en een multisectoriële aanpak besproken.

Stevige creatieve collectieven

Partijen en experts zetten zich via deze nieuwe community in voor een internationale coördinatie en multilaterale samenwerking. Godelieve van Heteren, internationaal expert op het gebied van planetary health vindt dat het belangrijk is om “niet bang te zijn, maar de vernieuwing juist te omarmen. Het is de juiste tijd voor dit soort stevige creatieve collectieven. Alleen in samenspel komen we vooruit.” Ook Janharmen Drost van het Amsterdam Institute for Global Health & Development stelt: "Om de strategie goed te kunnen implementeren, is gezamenlijk en multidisciplinair onderzoek tussen de partners essentieel".

Belang van netwerken bij gezondheidsproblemen

Tijdens de werksessie zijn ook ideeën uitgewisseld om toegang tot primaire gezondheidszorg en rechten met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren. Ook hier werd de kracht van samenwerking tussen sectoren en over landsgrenzen onderstreept. “We geloven dat wereldwijde gezondheidsproblemen niet geïsoleerd kunnen worden aangepakt. We hebben het belang van netwerken en samenwerken ondervonden. In het bijzonder bij wereldwijde gezondheid,” stelt Rosana Lescrauwaet van Cordaid.

“Dit is de tijd voor stevige creatieve collectieven: open, met nieuwe aandacht voor wat ons als mensen bindt. Want alleen in samenspel komen we vooruit".
Godelieve van Heteren - Senior international consultant health/social systems transformations: PBF, policy& governance|MB/MD, Lid van Planetary health hub