De ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken ondertekenen samen met ruim 20 partijen Global Health Pact

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Pascalle Grotenhuis van Buitenlandse Zaken en ruim 20 partijen slaan de handen ineen om hun inzet op het gebied van mondiale gezondheid te versterken. Op 28 september 2023 is daartoe de Global Health Hub Nederland gelanceerd. Om de samenwerking verder kracht bij te zetten hebben zij ook het Global Health Pact ondertekend.

Partners Global Health Hub
Beeld: ©Global Health Hub / Hugo de Wolf
Partners Global Health Hub

De Global Health Hub Nederland is opgericht om een voorloper te zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidzorg. De Hub verenigt daarvoor onder andere kennisinstituten, academici, ngo’s, topsectoren, jongeren, vernieuwers en denktanks die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid.

Door krachten te bundelen, dragen de partners van de Global Health Hub Nederland samen bij aan:

  • Het versterken van de mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen. Onder andere door de toegang tot basisgezondheidszorg en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten te verbeteren.
  • Het verbeteren van de internationale pandemische paraatheid en het minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Door in te zetten op wereldwijde toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten, en door de internationale inzet op antibiotica resistentie (AMR) en zoönose te versterken.
  • Het adresseren van de impact van klimaatverandering op volksgezondheid en vice versa. Door het wereldwijd duurzaam maken van gezondheidszorg en door ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen klimaatverandering.
Minister Kuipers tekent het Global Health Pact
Beeld: ©Global Health Hub / Hugo de Wolf
Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“We voelen allemaal duidelijk de urgentie om te werken aan een wereldwijd robuuster en eerlijker ecosysteem voor de volksgezondheid. De uitdagingen waarvoor we staan zijn zo veelomvattend dat we hiervan op alle mogelijke manieren werk moeten maken. Samenwerking zoeken is daarbij cruciaal. En dan bedoel ik niet alleen dat we een symbiose moeten zien te vinden tussen landen, maar ook tussen overheidsdepartementen en verschillende sectoren. We hebben de expertise nodig van kennisinstituten en niet-gouvernementele organisaties en hebben zowel publieke als private partners nodig. Ieder heeft een rol te spelen. Alleen zo komen we verder om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.”

Verbeteren van gezondheid wereldwijd

De Global Health Hub Nederland is onderdeel  van de mondiale gezondheidsstrategie van het kabinet. Centrale punten uit deze strategie zijn het bevorderen van samenwerking, het delen van kennis en ervaring  en het verdedigen van mensenrechten om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren.

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Pascalle Grotenhuis van Buitenlandse Zaken
Beeld: ©Global Health Hub / Hugo de Wolf
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Pascalle Grotenhuis van Buitenlandse Zaken

Het is duidelijker dan ooit dat gezondheid grenzen overschrijdt. En dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn om gezondheidsuitdagingen, zoals nieuwe uitbraken van ziekten en de gezondheidseffecten van klimaatverandering, te beperken. Samenwerking tussen sectoren en over grenzen heen is essentieel. Daarom hebben we nauw samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid bij het ontwikkelen van de mondiale gezondheidsstrategie en de Global Health Hub. Om de meest dringende behoeften te identificeren, om kennis, betrokkenheid en financiële steun samen te brengen, om gemeenschappen te mobiliseren om voor hun gezondheidsrechten op te komen, om gezondheidssystemen te versterken en om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest behoeftigen, waaronder vrouwen, kinderen en LGBTIQ+-personen.”